dao-aiba56:

Yowakutemo Katemasu Ending Song 

" GUTS"